Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trình quốc thư [fr]

Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trình quốc thư lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trình quốc thư là gì ?

Lễ trình quốc thư được tổ chức vào đầu nhiệm kỳ của mỗi Đại sứ. Nghi lễ này chính thức hóa việc bổ nhiệm Đại sứ và nhờ đó cho phép Đại sứ thực hiện đầy đủ chức trách của mình. Việc bổ nhiệm này được thể hiện dưới hình thức một bức thư của Tổng thống thông báo việc bổ nhiệm để trao lại cho nguyên thủ quốc gia hay người đứng đầu Chính phủ của nước tiếp nhận.

‹ précédent | suivant ›

Cập nhật ngày 17/10/2019

Trở về đầu trang