Đại sứ Nicolas WARNERY [fr]

Ông Nicolas Warnery đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Pháp tại Việt Nam
vào ngày 5 tháng 9 năm 2019

JPEG

Sau khi học tập tại Học viện nghiên cứu chính trị Paris, Đại học Paris-Panthéon-Sorbonne, rồi tại Trường Hành chính Quốc gia (khóa « Tự do, Bình đẳng, Bác ái », 1989), ông Nicolas Warnery bắt đầu công tác tại các cơ quan trực thuộc Thủ tướng và từ năm 1993 công tác tại Bộ Ngoại giao – Vụ các vấn đề chiến lược, an ninh và giải trừ quân bị. Năm 1995, ông được bổ nhiệm Tham tán Thứ hai tại Đại sứ quán Pháp tại Zagreb, trước khi phục vụ - kể từ năm 1999 - trên cương vị Trưởng Ban an ninh và bảo vệ người tại Vụ người Pháp tại nước ngoài và người nước ngoài tại Pháp. Năm 2002, ông trở thành Chánh văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao Dominique de Villepin.

Tiếp theo đó, từ năm 2004 đến 2007, ông Nicolas Warnery đảm nhiệm chức vụ Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi được bổ nhiệm Vụ trưởng các hệ thống thông tin của Bộ Ngoại giao.

Năm 2011, ông Nicolas Warnery được bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Togo. Sau đó, ông đảm nhiệm cương vị Thanh tra ngoại giao tại Paris từ năm 2014 đến 2016, và Vụ trưởng người Pháp tại nước ngoài và quản lý lãnh sự từ năm 2016 à 2019.

Theo quyết định ngày 26 tháng 7 năm 2019, ông Nicolas Warnery đã được bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2019, ông đảm nhiệm chức vụ tại Hà Nội.

Ông Nicolas Warnery được tặng thưởng Huân chương Công trạng quốc gia và Huân chương Bắc đẩu Bội tinh từ năm 2016.

Ông đã kết hôn và có bốn người con.

Cập nhật ngày 25/02/2021

Trở về đầu trang