Đại sứ quán Pháp đóng cửa thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2017

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh của Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đóng cửa thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2017

Cập nhật ngày 06/09/2017

Trở về đầu trang