Đại sứ quán Pháp giành « Giải thưởng lớn » cuộc thi Đại sứ quán xanh 2018 [fr]

« Giải thưởng lớn » cuộc thi Đại sứ quán xanh 2018 đã được trao cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với dự án « Đại sứ quán và thiên nhiên : vì đa dạng sinh học tại Việt Nam ! », phần thưởng dành cho nỗ lực tăng cường đa dạng sinh học trong khu vườn Đại sứ quán và sự tham gia của các nhân viên để biến cơ quan đại diện của Pháp trở thành một điển hình thực sự trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

Hành trình Đại sứ quán xanh là gì ?

Được khởi động từ năm 2015 để hướng tới Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP21, dự án « Đại sứ quán xanh » là một hành trình tổng thể và từng bước nhằm giảm thiểu tác động lên môi trường của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Pháp tại nước ngoài. Hành trình này được tiến hành với sự hợp tác của l’ADEME, cơ quan hỗ trợ kinh nghiệm về phương pháp và chuyên môn (hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, nhà ở, đi lại, quản lý rác thải, …) và tham gia tài trợ dự án.

Cuộc thi Đại sứ quán Xanh

Cuộc thi này, do Bộ Châu Âu và Ngoại giao tổ chức với sự cộng tác của l’ADEME, dành để tặng thưởng cho những sáng kiến tốt nhất của mạng lưới ngoại giao và lãnh sự của Pháp nhằm bảo vệ môi trường.

Năm 2018, 10 Đại sứ quán đã ứng cử cuộc thi, 5 Đại sứ quán đã lọt vào vòng sơ tuyển sau khi được bầu chọn trên mạng. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, một ban giám khảo gồm các nhân vật có uy tín và đến từ nhiều nơi khác nhau đã bầu chọn những cơ quan lọt vào chung khảo.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam giành giải thưởng lớn Đại sứ quán xanh

« Giải thưởng lớn » đã được trao cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, với dự án «Đại sứ quán và thiên nhiên : vì đa dạng sinh học tại Việt Nam !», phần thưởng dành cho nỗ lực tăng cường đa dạng sinh học trong khu vườn Đại sứ quán và sự tham gia của các nhân viên để biến cơ quan đại diện của Pháp trở thành một điển hình thực sự trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de France, Secrétaire général du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, et Arnaud Leroy, président de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), ont remis les prix du concours « Ambassade verte » le mercredi 29 août 2018 à l'occasion de la Semaine des Ambassadeurs et des Ambassadrices 2018 - JPEG

JPEG - 568 kb
Bertrand Lortholary, Ambassadeur de France au Vietnam, a reçu le trophée Ambassade verte le 29 août 2018 à Paris /Bertrand Lortholary, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đã nhận danh hiệu Đại sứ quán xanh vào ngày 29 tháng 8 năm 2018 tại Paris

Giới thiệu dự án của Đại sứ quán « Đại sứ quán và thiên nhiên : vì đa dạng sinh học tại Việt Nam ! »

Từ hơn một năm nay, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tăng cường đa dạng sinh học trong khu vườn của Đại sứ quán thông qua việc xây dựng một vườn rau chung, bãi bỏ các sản phẩm bảo vệ thực vật, tái sử dụng rác thải hữu cơ và xây dựng một bức tường xanh, với các tổ dụ côn trùng tạo điều kiện cho việc đa dạng hóa các loài cây và hoa. Sự tham gia của các nhân viên đã tạo điều kiện để dự án này phát triển, nhất là qua việc cùng quan tâm thực hiện. Dự án « Đại sứ quán và thiên nhiên : vì đa dạng sinh học tại Việt Nam ! » nhằm mục tiêu giảm thiểu lượng nước tiêu thụ và khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

video concours ambassade verte- web

Hoạt động nhân ngày đa dạng sinh học 2018

Đại sứ quán Pháp tại Maroc và Đại sứ quán Pháp tại Etiopia cũng được Ban Giám khảo trao giải

« Giải thưởng của ban giám khảo » cũng đã được đồng thời trao cho Đại sứ quán Pháp tại Marocpour son projet « Một khái niệm về khu vườn bền vững : 5 nguyên tắc sinh học cho các khu vườn của mạng lưới ngoại giao và lãnh sư của Pháp tại Maroc » được chú ý bởi sự nhất quán của dự án và hoạt động của dự án trong mạng lưới ngoại giao và Đại sứ quán Pháp tại Etiopia->https://et.ambafrance.org/] với dự án « Bảo vệ và phát huy đa dạng sinh học tại Đại sứ quán Pháp tại Addis-Abeba » thông qua việc tổ chức khoa học với sự tham gia rộng rãi.

Để biết thêm thông tin về dự án « Đại sứ quán xanh » :
Trang thông tin về dự án trên mạng France Diplomatie
Vidéo giới thiệu
Trang Facebook

Cập nhật ngày 25/09/2019

Trở về đầu trang