Đại sứ quán Pháp hoạt động trở lại với một số điều chỉnh [fr]

Sau nhiều tuần tập trung xử lý khủng hoảng và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo quyết định của chính quyền sở tại, bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán đã nối lại hoạt động đồng thời duy trì một khuôn khổ phù hợp với diễn biến của tình hình y tế liên quan đến đại dịch COVID-19.

Hoạt động thích ứng với nguy cơ y tế tại Việt Nam

Sau khi lập một nhóm xử lý khủng hoảng nhằm đáp ứng nhu cầu của các công dân Pháp vãng lai hoặc đang sinh sống tại Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19, Đại sứ quán Pháp đã phải điều chỉnh hoạt động trong khuôn khổ các biện pháp phòng ngừa được chính quyền địa phương áp dụng nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.

Phương thức làm việc này nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội có hiệu lực cho đến ngày 23 tháng 4. Phương thức làm việc này đã cho phép duy trì hoạt động của Đại sứ quán, đảm bảo tối đa các dịch vụ từ xa và duy trì các hoạt động thiết yếu nhất, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến cộng đồng người Pháp.

Dần mở lại dịch vụ lãnh sự

Kể từ ngày 18 tháng 5, Đại sứ quán đã lại mở cửa đón tiếp công chúng.
Để bảo vệ Quí vị cũng như các nhân viên, các biện pháp phòng ngừa sau đây tiếp tục được duy trì tại Đại sứ quán:
- đo nhiệt độ ở cổng vào;
- yêu cầu không vào khuôn viên Đại sứ quán nếu có các triệu chứng liên quan đến Covid-19;
- bắt buộc đeo khẩu trang;
- bắt buộc công chúng sử dụng dung dịch cồn y tế có sẵn;
- giữ khoảng cách trong các phòng chờ;
- giãn các cuộc hẹn;

JPEG
JPEG

Đề nghị Quí vị đặt hẹn thông qua mục dành riêng cho mục đích này.

Đối với các câu hỏi liên quan đến quản lý công dân Pháp ở nước ngoài, Quí vị có thể viết thư cho chúng tôi qua địa chỉ sau : rdv-afe.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

Cập nhật ngày 21/05/2020

Trở về đầu trang