Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đóng cửa từ ngày 14 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2018 [fr]

Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam 2018, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đóng cửa từ ngày 14 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2018 (trừ trường hợp khẩn cấp)

Cập nhật ngày 01/02/2018

Trở về đầu trang