Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hành động vì môi trường xanh [fr]

Được phát động vào năm 2015 trong bối cảnh tiến tới hội nghị COP21, dự án « Đại sứ quán xanh » nhằm giảm thiểu những tác động lên môi trường của mạng lưới các cơ quan ngoại giao của Pháp và qua đó thể hiện trên phạm vi quốc tế sự cam kết mang tính điển hình của Pháp trong lĩnh vực tăng trưởng bền vững.

Tiến trình « Đại sứ quán xanh » là một tiến trình toàn cầu và từng bước nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường của các cơ quan ngoại giao, cũng như giảm chi phí hoạt động của các cơ quan này với việc thực hiện những biện pháp có trách nhiệm với môi trường sinh thái, kết hợp với việc tăng cường nhận thức và sự tham gia của các nhân viên vào chủ đề phát triển bền vững. Đây là nội dung hết sức đa dạng liên quan tới năng lượng, nước, đa dạng sinh học, mua sắm bền vững, quản lý rác thải, sử dụng không gian hoặc các phương tiện đi lại…

JPEG

Một « Đại sứ quán xanh » là một Đại sứ quán đã tiến hành một dự án giảm thiểu tác động của mình tới môi trường và đã chuyển cho Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế tại Paris báo cáo đầu tiên cũng như một kế hoạch hành động. Hiện nay, khoảng 60 Đại sứ quán đã tham gia tiến trình này và 17 thực tập sinh « Đại sứ quán xanh » đã được điều động tới các Đại sứ quán khác nhau.

PNG

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tham gia dự án này và đã tiếp nhận vào tháng 2 vừa qua một nữ thực tập sinh « Đại sứ quán xanh ». Công việc của thực tập sinh này sẽ cho phép thực hiện một báo cáo về môi trường của Đại sứ quán, sau đó xác định và triển khai một kế hoạch hành động cho phép giảm thiểu tác động của chúng ta lên môi trường, và cuối cùng là đánh giá kết quả và cho phép tiếp tục dự án.

Chúng tôi chọn thứ sáu hàng tuần là « thứ sáu xanh» để cập nhật hoạt động vì môi trường. Mời các bạn theo dõi trang qua đường dẫn sau :
https://www.facebook.com/AmbassadeFranceVietnam

Hãy truy cập trang Facebook chuyên đề về dự án Đại sứ quán xanh của Bộ Ngoại giao :
https://www.facebook.com/AmbassadeVerte

Để biết thêm thông tin về các hoạt động đã được tiến hành trong « Một thế giới đang chuyển đổi – Các Đại sứ quán Pháp hành động vì môi trường xanh »

Cập nhật ngày 10/04/2019

Trở về đầu trang