Để quyết định ly hôn của Việt Nam được các cơ quan Pháp công nhận hiệu lực pháp lý

Nếu bạn đã ly hôn tại Việt Nam, bạn nên đề nghị cập nhật việc ly hôn này vào các giấy tờ hộ tịch Pháp của bạn.

Việc cập nhật này được thực hiện theo chỉ đạo của thẩm phán tòa án có thẩm quyền, nơi bạn cần nộp hồ sơ kiểm tra hiệu lực pháp lý của quyết định ly hôn.

Thẩm phán này cần xác nhận rằng việc ly hôn đã được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền và quyết định này không trái với qui định của Pháp.

Hồ sơ cần bao gồm :

• đề nghị kiểm tra hiệu lực pháp lý của quyết định ly hôn của nước ngoài (thảo trên giấy, có nêu cụ thể địa chỉ liên hệ của người đề nghị) ;
• bản sao quyết định ly hôn nước ngoài đi kèm theo bản dịch tiếng Pháp ;
• bằng chứng cho thấy tính vĩnh viễn của quyết định ly hôn (đóng dấu « không được kháng cáo » trên bản sao quyết định ly hôn hoặc xác nhận của luật sư) ;
• bằng chứng xác nhận nơi cư trú và quốc tịch của hai vợ chồng vào thời điểm khởi kiện ly hôn ;
• bản sao giấy khai sinh và/hoặc giấy kết hôn được cập nhật nội dung ly hôn.

Hồ sơ này cần đươc các đương sự gửi trực tiếp tới :
• thẩm phán Toàn án Nantes – service civil du parquet – quai François Mitterrand – 44921 Nantes Cedex 9, nếu kết hôn tại nước ngoài ;
• thẩm phán tòa án nơi bạn kết hôn, nếu kết hôn tại Pháp.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo mục « Đăng ký hộ tịch việc ly hôn tại nước ngoài » trên trang internet của Bộ Ngoại giao Pháp.

Cập nhật ngày 03/08/2017

Trở về đầu trang