Đến sứ quán Pháp

Giờ làm việc của Sứ quán Pháp

Các bộ phận của Sứ quán Pháp làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu). Cụ thể :

- Bộ phận Lãnh sự :

Từ 8h30 đến 11h40

- Các bộ phận khác

Từ 8h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h30

Đường đến Sứ quán Pháp

Ngày nghỉ lễ 2015

Tết Dương lịch Thứ 5 ngày 1 tháng 1
Tết Thứ 2 ngày 16 tháng 2 đến chủ nhật ngày 22 tháng 2
Giỗ Tổ vua Hùng Thứ 3 ngày 28 tháng 4
Ngày Giải phóng miền Nam Thứ 5 ngày 30 tháng 4
Ngày Lao động Thứ 6 ngày 1 tháng 5
Quốc khánh Việt Nam Thứ 4 ngày 2 tháng 9
Giáng sinh thứ 6 ngày 25 tháng 12

publié le 08/06/2017

Haut de page