Điểm tin Bộ phận Hợp tác về Quốc phòng [fr]

Tháng 3 được đánh dấu bằng các hoạt động liên quan tới hai chuyến thăm tại Việt Nam. Chuyến thăm thứ nhất của đoàn Học viện Hải quân, trực thuộc Bộ trưởng Quốc phòng. Đoàn công tác sang Việt Nam từ ngày 11 đến 25 tháng 3 để tìm hiểu sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam và những vấn đề về hàng hải trong khu vực.

JPEG - 141.4 kb
Allocution de SEM l’ambassadeur de France Bertrand Lortholary devant l’Académie de Marine, le 12/03/2018 à Hanoi/Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary phát biểu trước đoàn Học viện Hải quân ngày 12/03/2018 tại Hà Nội

Chuyến thăm thứ hai do Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand, Tư lệnh các lực lượng Pháp tại Thái Bình Dương thực hiện. Trong chuyến thăm 2 ngày từ 17 đến 20 tháng 3, Chuẩn Đô đốc đã gặp gỡ các cơ quan quân sự và đại diện đoàn ngoại giao Việt Nam. Chuẩn Đô đốc BERTRAND đã có các cuộc hội kiến với một số lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam và phát biểu trước các chuyên gia quân sự và ngoại giao.

JPEG - 91.7 kb
Le contre-amiral Denis Bertrand et le contre-amiral Hoang Hong Ha, commandant adjoint de la marine populaire, le 17/03/18 à Haiphong/Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand, Tư lệnh các lực lượng Pháp tại Thái Bình Dương (ALPACI) và Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, phó Tư lệnh Hải quân, tại Hải Phòng ngày 13/03/2018.
JPEG - 76.4 kb
Entretien entre le contre-amiral Denis Bertrand et le général de corps d’armée Nguyen Phuong Nam, commandant adjoint de l’Etat-major général le 18/03/18 à Hanoi/Hội đàm giữa Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng, ngày 18/03/2018 tại Hà Nội

Cập nhật ngày 03/04/2018

Trở về đầu trang