Điện đàm giữa Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (23 tháng 7 năm 2021) [fr]

Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Yves Le Drian đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao đã đề cập tới nhiều chủ đề được xử lý tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, diễn đàn Việt Nam là quốc gia thành viên cho tới cuối năm nay. Đặc biệt hai Bộ trưởng đã chia sẻ mối lo ngại về tình hình tại Myanmar và nhắc lại tầm quan trọng phải triển khai trong thời gian sớm nhất sự đồng thuận gồm 5 điểm được ASEAN quyết định vào tháng 4 vừa qua. Bộ trưởng Pháp đã nhắc lại cam kết của Pháp và của Liên minh châu Âu - EU vừa mới thông qua vòng trừng phạt thứ ba đối với chính quyền Myanmar tại Hội đồng Ngoại giao ngày 21 tháng 6.

Hai Bộ trưởng đã nhắc lại sự quan tâm gắn bó của cả hai bên tới không gian Ấn độ dương-Thái Bình dương tự do, mở cửa và tôn trọng luật pháp quốc tế, trên cơ sở nguyên tắc tự do hàng hải được tái khẳng định trong công ước của Liên hiệp quốc về luật Biển. Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian đã một lần nữa khẳng định quyết tâm của Pháp tham gia nhiều hơn nữa vào ASEAN, tổ chức giữ vai trò trung tâm tại khu vực, và cám ơn Việt Nam về sự ủng hộ theo hướng này.

Trên phương diện song phương, các Bộ trưởng đã cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược gắn bó giữa hai nước qua các hoạt động hợp tác mang tính cơ cấu cụ thể. Sau cùng, hai Bộ trưởng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ hợp tác lâu đời và hết sức đa dạng trong lĩnh vực y tế.

Cập nhật ngày 26/07/2021

Trở về đầu trang