Đôi nét về hợp tác phi tập trung của Pháp ở Việt Nam [fr]

1-/ Hợp tác phi tập trung của Pháp ở Việt Nam

1. Truyền thống hợp tác lâu dài và năng động

Hoạt động của các chính quyền địa phương Pháp đã mang đến giá trị to lớn cho hợp tác phi tập trung của Pháp ở Việt Nam thông qua việc tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cũng như đóng góp nâng cao năng lực của các chủ thể địa phương.

Hợp tác giữa các chính quyền địa phương Pháp và Việt Nam có lịch sử lâu dài. Bắt đầu từ quan hệ đối tác giữa vùng Ile-de-France và thành phố Hà Nội năm 1989 và phát triển mạnh mẽ trong những năm 90. Sở dĩ hình thức hợp tác này năng động là nhờ sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau và sự cam kết của của toàn bộ các cấp chính quyền địa phương. Các đối tác cũng rất đông đảo và đa dạng. Đại diện các địa phương đều phát biểu rằng các địa phương Pháp đã tích cực tham gia và cam kết lâu dài với các đối tác Việt Nam. 4 địa phương Pháp có đại diện tại Việt Nam là :

- Chuyên gia vùng Paris tại Hà Nội (PRX)
- Hội đồng vùng Nouvelle – Aquitaine/ Hỗ trợ kỹ thuật tại Lào Cai (+ 1 tình nguyện viên của tổ chức Solidarité Internationale - Đoàn kết quốc tế)
- Hội đồng vùng Côtes d’Armor / Trung tâm pháp ngữ tại Vinh ( 1 tình nguyện viên Pháp + 1 thực tập sinh giảng dạy tiếng Pháp)
- Hội đồng vùng Val de Marne / một đại diện tại Yên Bái

Phía Việt Nam, Vụ Châu Âu của Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông qua các thoả thuận hợp tác giữa các chính quyền địa phương Việt Nam và Pháp. Vụ cũng phụ trách điều phối và theo dõi các dự án hợp tác phi tập trung và chuyển tới các cấp chính quyền địa phương Việt Nam những yêu cầu hợp tác của các địa phương Pháp. Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) là hiệp hội duy nhất đại diện cho các địa phương Việt Nam.

2. Đối tác đông đảo và đa dạng

Theo tổng kết của Cơ quan hợp tác quốc tế các địa phương Pháp (DAECT) thuộc Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, có khoảng hai chục địa phương hoặc chính quyền liên vùng của Pháp đã tham gia hợp tác phi tập trung. Tổng cộng có hơn 240 dự án hợp tác đã ra đời từ khi có hợp tác phi tập trung Pháp –Việt.

Hiện nay, Cités Unies France thống kê được 52 dự án hợp tác trong nhiều các lĩnh vực : hợp tác đại học, văn hoá, kinh tế, phát triển bền vững và phát huy giá trị di sản, kết nghĩa v.v…4 chủ đề hợp tác bao trùm là : giáo dục, xã hội và nghiên cứu (18 dự án), kinh tế bền vững (14 dự án), văn hoá và di sản (8 dự án), môi trường,
khí hậu và năng lượng (7 dự án)

4 địa phương Việt Nam đang tìm kiếm hợp tác với các địa phương Pháp và/hoặc kết nghĩa cf.Bourse-projets (DAECT)

2-/ Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp – Việt

Được tổ chức 2-3 năm / lần, Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp –Việt là dịp tập hợp tất cả các chủ thể hợp tác phi tập trung và phi chính phủ, trao đổi kinh nghiệm để duy trì tính năng động của hình thức hợp tác này. Hội nghị là dịp để tạo ra các quan hệ đối tác mới giữa các địa phương.

Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp – Việt lần đầu tiên được tổ chức tại Lille năm 1996. Hội nghị mới đây nhất (lần thứ 10) diễn ra từ ngày 14-16 tháng 9 năm 2016 tại Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề « Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững». Đây là dịp để chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương Pháp và Việt Nam. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1000 người, đại diện cho 15 địa phương Pháp, 40 địa phương Việt Nam. Thành phố Cần Thơ đã tổ chức một hội chợ với sự tham gia của 19 doanh nghiệp và/hoặc tổ chức Pháp và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam cùng các gian hàng cung cấp thông tin hoặc bán sản phẩm. Tại hội nghị này, thành phố Toulouse đã được chỉ định là thành phố đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ 11 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2019.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Cập nhật ngày 09/04/2019

Trở về đầu trang