Đổi tên – điều 60 bộ luật dân sự

Nếu bạn muốn đổi tên (thêm, bớt, thay đổi tên hoặc trật tự các tên), bạn cần nộp cho cơ quan quản lý hộ tịch lãnh sự nơi bạn cư trú những giấy tờ sau đây :

Lưu ý: Danh sách này mang tính thông báo. Một số giấy tờ bổ sung có thể được yêu cầu cung cấp.

1 / đơn thích hợp với hoàn cảnh của bạn, đã điền thông tin, ngày tháng và ký :

- Đơn xin thay đổi tên cho người thành niên
- Đơn xin thay đổi tên cho người thành niên có người giám hộ
- Đơn xin thay đổi tên cho trẻ dưới 13 tuổi
- Đơn xin thay đổi tên cho trẻ từ 13 tuổi trở lên

Trẻ từ 13 tuổi trở lên cần có sự đồng ý và ký vào văn bản (xem đơn số 4)

2 / Hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ sau :

- bản sao giấy khai sinh được lập dưới 3 tháng ;
- nếu bạn là người mang quốc tịch Pháp và nước ngoài hoặc nếu bạn là người Pháp nhưng không có giấy khai sinh Pháp, cần bản sao giấy khai sinh nước ngoài dưới 6 tháng, kèm theo bản dịch tiếng Pháp và, trừ trường hợp có những qui định khác, được chứng thực hoặc có dấu xác nhận ;
- bản gốc giấy tờ tùy thân còn giá trị hiệu lực (nếu cần, bản gốc giấy tờ tùy thân còn giá trị của người giám hộ đối với các hồ sơ liên quan tới người thành niên có giám hộ hoặc của (những) người đại diện hợp pháp đối với trẻ vị thành niên).
- nếu bạn đồng thời mang quốc tịch Pháp và nước ngoài (hoặc là người nước ngoài có giấy khai sinh Pháp), cần bản gốc giấy tờ tùy thân nước ngoài còn giá trị hiệu lực ;
- giấy tờ chứng minh nơi ở mới (hóa đơn điện thoại di động không được coi như giấy tờ chứng minh. Nếu bạn được một người thứ ba đón tiếp bạn tại nhà, cần có giấy xác nhận của người đó về việc cho bạn ở nhà người đó, cùng với giấy tờ xác minh chỗ ở mới của người cho bạn ở nhờ và bản chụp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực

* Bạn cần nộp cho người phụ trách hộ tịch toàn bộ các giấy tờ hộ tịch liên quan đến việc thay đổi tên. Tùy theo hoàn cảnh gia đình, danh sách các giấy tờ như sau :

- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (chưa giải tán)
- Bản sao giấy khai sinh của vợ/chồng hoặc đối tác đã ký thỏa thuận hôn nhân PACS - Bản sao giấy khai sinh, và nếu cần, giấy kết hôn của con ;
- (Các) sổ gia đình

- Nếu cần thiết, một bản sao quyết định hành chính nước ngoài về thay đổi tên, đi kèm với bản dịch tiếng Pháp, được chứng thực hoặc có dấu xác nhận trừ trường hợp có những qui định khác.
- Nếu bạn có quốc tịch nước ngoài, cần có xác nhận pháp lý nêu cụ thể các qui định theo luật nước ngoài áp dụng cho việc đặt tên và cho việc thay đổi tên họ.

3 / Bạn cần giải trình lợi ích chính đáng của đề nghị đổi tên

Bạn cần cung cấp cho người phụ trách hộ tịch các giấy tờ cho phép giải trình lợi ích chính đáng của việc đề nghị thay đổi tên, tức là những giấy tờ cho phép xác nhận rằng bạn được gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, người cùng chơi thể thao hoặc các cơ quan nhà nước biết, khi mang tên mà bạn mong muốn.

Tùy theo hoàn cảnh cụ thể, bạn có thể cung cấp các giấy tờ sau đây :

- thời thơ ấu hoặc đi học : giấy chứng sinh, xác nhận đi học, bản sao bằng học tập, vv
- sở thích giải trí : phiếu đăng ký tham gia một trung tâm giải trí, trung tâm thể thao, vv
- công việc nghề nghiệp : hợp đồng lao động, xác nhận đồng nghiệp (cùng với giấy tờ tùy thân), bản sao thư từ điện tử, vv
- liên quan tới hành chính : bản sao giấy tờ tùy thân trước đây, xác nhận thuế, xác nhận nơi ở cũ, vv

4 / Đề nghị bổ sung liên quan đến việc lập và nộp hồ sơ :

Xin vui lòng liên hệ với người phụ trách hộ tịch của Đại sứ quán hoặc của lãnh sự quán nơi bạn cư trú để đặt hẹn nộp hồ sơ.

Cập nhật ngày 02/08/2017

Trở về đầu trang