Đến sứ quán Pháp

 • Đến sứ quán Pháp

  Giờ làm việc của Sứ quán Pháp
  Các bộ phận của Sứ quán Pháp làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu). Cụ thể :
  - Bộ phận Lãnh sự :
  Từ 8h30 đến 11h40
  - Các bộ phận khác
  Từ 8h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h30 (...)

  lire la suite

 • Tiếp nhận điện thoại của những người được hưởng trợ cấp.

  Đại sứ quán Pháp chỉ nhận điện thoại trả lời thông tin về các vấn đề liên quan đến trợ cấp của Đại sứ quán Pháp vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ 10h30 đến 12h00.
  Tất cả các cuộc gọi ngoài giờ nói trên sẽ không được xử lý.
  Mặt khác, xin (...)

  xem tiếp

Trở về đầu trang