Các bằng cấp tiếng Pháp

  • DELF - DALF

    Đại sứ quán Pháp tại Việt nam tổ chức thi 3 loại bằng DELF, và bằng DALF

    xem tiếp

  • Bằng DELF Prim

    Con bạn trong độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi và đang học tiếng Pháp : bằng DELF Prim sẽ là văn bằng tiếng Pháp đầu tiên của con.

    xem tiếp

Trở về đầu trang