Cho nhận con nuôi

 • Cho nhận con nuôi tại Việt Nam

  Thông tin về tình hình cho nhận con nuôi quốc tế của Việt Nam
  Công ước La Haye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực cho nhận con nuôi quốc tế có hiệu lực tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 2 năm 2012. Công ước được thiết lập (...)

  xem tiếp

 • Các chương trình bảo vệ trẻ em

  Với sự hợp tác của cơ quan tình nguyện Pháp « France Volontaires » (trước là AFVP), Bộ Ngoại giao Pháp đã phát động một chương trình tình nguyện hoạt động vì trẻ em không có gia đình. Một mạng lưới các Tình nguyện viên của Cơ quan Bảo (...)

  xem tiếp

Trở về đầu trang