Pháp ngữ

 • Pháp ngữ

  Việt Nam và Pháp ngữ
  Năm 1997, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Hội nghị nhằm đưa ra đường hướng mới thúc đẩy Pháp ngữ phát triển bằng cách tăng cường vai trò chính trị của Tổ (...)

  xem tiếp

 • Đại hội Văn hóa - Nghệ thuật -Thể thao Pháp ngữ

  Đại hội Văn hóa- Nghệ thuật-Thể thao Pháp ngữ lần thứ 8 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 tại thủ đô Abidjan, Bờ Biển Ngà.

  xem tiếp

Trở về đầu trang