Thị thực đi Pháp

  • Xin thị thực Pháp ở Việt nam

    Những hồ sơ xin thị thực Pháp tại Việt Nam được xét duyệt bởi Đại Sứ Quán Pháp tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.
    Để biết thêm thông tin, chuẩn bị, và nộp hồ sơ, cũng như theo dõi tiến trình của hồ sơ, quý vị (...)

    xem tiếp

Trở về đầu trang