Thị thực đi Pháp

 • Thủ tục đi Pháp

  VISA
  THỊ THỰC
  Người đă được cấp thị thực đi lại cần biết: có thể sẽ phải xuất trình:
  điều kiện lưu trú tại Pháp
  phương tiện lưu trú

  xem tiếp

Trở về đầu trang