Thị thực đi Pháp

 • Thủ tục đi Pháp

  VISA
  THỊ THỰC
  Người đă được cấp thị thực đi lại cần biết: có thể sẽ phải xuất trình:
   điều kiện lưu trú tại Pháp
   phương tiện lưu trú
   bảo hiểm y tế hồi hương

  xem tiếp

 • Thủ tục đi Pháp

  VISA
  THỊ THỰC
  Người đă được cấp thị thực đi lại cần biết: có thể sẽ phải xuất trình:
   điều kiện lưu trú tại Pháp
   phương tiện lưu trú
   bảo hiểm y tế hồi hương

  xem tiếp

Trở về đầu trang