Thủ tục đi Pháp

 • Bộ phận dịch thuật

  Bộ phận dịch thuật (liste non exhaustive)
  Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace
  24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm
  Điện thoại: (04) 39 36 21 64 (poste 213)
  Fax: (04) 39 36 21 65
  Thư điện tử :
  Web :
  Bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội (...)

  xem tiếp

 • Thủ tục đi Pháp

  VISA
  THỊ THỰC
  Người đă được cấp thị thực đi lại cần biết: có thể sẽ phải xuất trình:
  điều kiện lưu trú tại Pháp
  phương tiện lưu trú

  xem tiếp

Trở về đầu trang