Actualités

  Văn hoá Pháp

  JPEG

  Chương trình hoạt động văn hóa của Viện Pháp tại Hà Nội

  • 19

   Tháng Sáu

   19, Tháng Sáu 2020 - 31, Tháng Tám 2020

   Họa nhạc

   Triển lãm – Trình diễn

   Trình chiếu biểu diễn “Họa nhạc”, thực hiện bởi họa sĩ Jacob Reymond cùng nghệ sĩ kèn clarinet Vincent Thomas & thảo luận trực tuyến với nghệ sĩ từ nước Pháp.

   Vào của tự do

   L’Espace, 24 Tràng Tiền
   https://ifv.vn/su-kien/hoa-nhac/

  toutes les dates

  Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội