• 30, Tháng Tám 2019

  Tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh

  Chúng tôi quan ngại về tình hình Biển Đông, có thể làm mất an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi các Quốc gia ven Biển Đông thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực.

 • 28, Tháng Sáu 2019

  Khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương : một ưu tiên của Pháp

  Trong bối cảnh quốc tế được đánh dấu bởi những bất ổn và sự nổi lên của chủ nghĩa đa phương, ưu tiên của Pháp là đề xuất một giải pháp : một trật tự đa phương ổn định dựa trên luật pháp và quyền tự do đi lại, và một chủ nghĩa đa phương công bằng và hiệu quả. Khu vực Ấn độ-Thái Binh Dương là trung tâm của chiến lược này.

 • 2, Tháng Tư 2019

  Diễn đàn Paris : kêu gọi đề xuất dự án

  Bạn có một giải pháp cụ thể để đối phó với một thách thức toàn cầu ? Bạn hãy trình bày giải pháp đó tại Diễn đàn Paris về Hòa bình lần thứ hai (11-13/11/2019) tại La Grande Halle de La Villette.

 • 1, Tháng Hai 2019

  Đại sứ quán Pháp giành « Giải thưởng lớn » cuộc thi Đại sứ quán xanh 2018

  « Giải thưởng lớn » cuộc thi Đại sứ quán xanh 2018 đã được trao cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với dự án « Đại sứ quán và thiên nhiên : vì đa dạng sinh học tại Việt Nam ! »

  Actualités

  Văn hoá Pháp

  JPEG

  Chương trình hoạt động văn hóa của Viện Pháp tại Hà Nội

  toutes les dates