Tổng quan về hợp tác phi tập trung Pháp - Việt

 • Tổ chức chính quyền địa phương

  Sự hình thành Nhà nước và phân quyền
  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc thống nhất và các cấp chính quyền là không thể bị chia rẽ. Quốc hội, biểu hiện ý chí của người dân, là cơ quan quyền lực cao (...)

  xem tiếp

 • Đôi nét về hợp tác phi tập trung của Pháp ở Việt Nam

  1-/ Hợp tác phi tập trung của Pháp ở Việt Nam
  1. Truyền thống hợp tác lâu dài và năng động
  Hoạt động của các chính quyền địa phương Pháp đã mang đến giá trị to lớn cho hợp tác phi tập trung của Pháp ở Việt Nam thông qua việc tham (...)

  xem tiếp

 • Hợp tác phi tập trung

  Hợp tác Pháp Việt bao gồm nhiều tác nhân (Các tổ chức phi chính phủ (NGO), chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn ngành nước, rừng tự nhiên, bệnh viện, trường học….). Hợp tác này bắt đầu từ cuối những năm 80 từ khi có chính sách mở (...)

  xem tiếp

Trở về đầu trang