Viện trợ phát triển

 • Thông qua AFD, Pháp tích cực chống dịch COVID-19 ở Đông Nam Á

  AFD đã cấp một khoản tài trợ bổ sung 2 triệu EUR (viện trợ không hoàn lại) vào ngày 28/04/2020 cho dự án ECOMORE II. Khoản tài trợ này sẽ cho phép bổ sung một hợp phần hỗ trợ trực tiếp chống dịch Covid-19 tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

  xem tiếp

 • Giới thiệu Cơ quan Phát triển Pháp

  Là thể chế tài chính công và đoàn kết, AFD là tác nhân có vai trò trung tâm trong chính sách phát triển của Pháp. AFD cam kết các dự án cải thiện cụ thể đời sống của người dân tại các nước đang phát triển, mới nổi và Hải ngoại.
  Hoạt (...)

  xem tiếp

Trở về đầu trang