Actualités

    Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội - l’Espace

    Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam