AFD hỗ trợ các gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh

JPEGVới sức thu hút lớn đối với người dân ở các vùng khác và tăng trưởng dân số nhanh, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang gặp phải nhiều khó khăn trong vấn đề tạo việc làm và hòa nhập vào môi trường lao động của người nhập cư. Hàng năm có hàng trăm nghìn người nhất là thanh niên từ nơi khác chuyển đến thành phố, gia nhập thị trường lao động mà không có trình độ kỹ thuật chuyên môn và khó khăn tìm được việc làm tốt và lâu dài để cải thiện điều kiện sống của bản thân. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân nhập cư, tổ chức PE&D (Planète Enfants & Développement) đã phát triển mô hình xây dựng « Phòng tham vấn gia đình» mới từ năm 2010 thông qua một chương trình ba năm do AFD đồng tài trợ.

Présentation générale

Mô hình này nhằm hỗ trợ cho các gia đình nghèo để cải thiện điều kiện sống hoạt động tư vấn xã hội của các chuyên gia/tư vấn viên thuộc các phòng tham vấn gia đình. Sự hỗ trợ này được thực hiện trên nhiều phương diện, như tiếp cận dịch vụ cơ bản, cơ hội việc làm, và hỗ trợ thanh niên trong định hướng nghề nghiệp, chuyên môn. Trong giai đoạn 2 (2014 – 2017) của dự án, mô hình này đã được bổ sung bằng các tư vấn, đào tạo (đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp) thông qua hợp tác giữa PE&D với IECD (Viện Hợp tác & Phát triển Châu Âu) với việc điều chỉnh các hoạt động đào tạo nghề cho phù hợp với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện nghèo.

Kể từ tháng 05/2017, dự án đã đi vào một giai đoạn mới với thời hạn 3 năm và tổng số tiền 1 031 572 EUR trong đó có 515 786 EUR do AFD tài trợ. Giai đoạn này dành cho việc củng cố các hoạt động đã triển khai và kế hoạch bàn giao công nghệ/kinh nghiệm của PE&D và IECD thông qua tăng cường năng lực và nâng cao khả năng tự chủ của các tổ chức địa phương sau này tiếp tục triển khai mô hình này, nhất là chính quyền địa phương, các trường đào tạo nghề và các mạng lưới của xã hội dân sự.

JPEG

Le soutien aux familles vulnérables

Mục tiêu của dự án vẫn không thay đổi, và hướng đến cải thiện lâu dài điều kiện sống của các gia đình khó khăn, đặc biệt là của trẻ em và thanh niên. Trước hết, dự án tạo thuận lợi cho các gia đình này được tiếp cận các dịch vụ cơ bản (y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý xã hội, hành chính, kinh tế gia đình). Hơn nữa, 1000 hộ gia đình nghèo (thường là dân từ các địa phương khác chuyển tới thành phố) có những khó khăn về kinh tế và xã hội sẽ được dự án hỗ trợ tư vấn theo hình thức riêng phù hợp, 500 hộ gia đình sẽ được các phòng tham vấn gia đình tư vấn tại nhà.

Để góp phần giải quyết cụ thể các vấn đề về bạo lực gia đình, các hành động và giải pháp thí điểm nhằm ngăn ngừa và chống lại bạo hành đối với phụ nữ sẽ được triển khai trên cơ sở một nghiên cứu về bạo hành với phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh.

JPEG

Soutien à l’insertion professionnelle des jeunes

Các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên xuất thân từ các gia đình nghèo ở các khu vực thụ hưởng của dự án đã được triển khai từ năm 2014. Các bạn trẻ này được hỗ trợ trong quá trình học nghề, tiếp cận việc làm, và phát triển hoặc thành lập doanh nghiệp nhỏ.

Dự kiến sẽ có 300 thanh niên khó khăn được đào tạo và được tư vấn trong quá trình hòa nhập môi trường lao động và 500 bạn trẻ dễ tổn thương đang khởi nghiệp cũng sẽ được đào tạo về quản lý cơ bản và xây dựng dự án. Thanh niên còn được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ kinh doanh khởi nghiệp và được đào tạo chuyên biệt hoặc hướng dẫn riêng, tất cả đều nhằm mục đích khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh.

JPEG

Pour une coordination pérenne entre différents acteurs locaux

Dự án đã đặc biệt quan tâm tới việc tăng cường năng lực cho các đơn vị làm công tác xã hội tại địa phương thông qua việc cùng tham gia quản lý và thực hiện chung một số hoạt động và đào tạo các cán bộ làm công tác xã hội và đại diện các chính quyền địa phương, hướng đến một sự chuyển giao dần dần và duy trì các hoạt động lâu dài. Giai đoạn mới này sẽ cho phép củng cố việc chuyển giao năng lực và mở rộng dự án, trước hết là tới một quận huyện khác, tiếp đó là trong phạm vi thành phố tiếp nhận và áp dụng, và cuối cùng là nhân rộng mô hình này ở cấp quốc gia thông qua qua tăng cương sự hợp tác với chính quyền và huy động sự tham gia tích cực của các đơn vị tại địa phương.

Cập nhật ngày 18/10/2017

Trở về đầu trang