Bắc Triều Tiên : quan điểm của Pháp [fr]

Việc Bắc Triều Tiên phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo là sự đe dọa đối với an ninh và ổn định khu vực và quốc tế, và vi phạm luật pháp quốc tế. Trước khủng hoảng này, Pháp cùng với các đối tác ủng hộ việc thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và đưa Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán với một mục tiêu : phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Bắc Triều Tiên đã phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp

Bắc Triều Tiên đã ra nhập Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP) vào năm 1985. Vi phạm hiệp ước, Bắc Triều Tiên đã phát triển một chương trình hạt nhân quân sự rồi tuyên bố ý định rút khỏi hiệp ước TNP. Bắc Triều Tiên đã tiến hành sáu vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến năm 2017 : Bắc Triều Tiên là nước duy nhất trên thế giới tiến hành các vụ thử hạt nhân trong thế kỷ XXI. Bắc Triều Tiên đồng thời theo đuổi một chương trình tên lửa đạn đạo quan trọng và phát triển các tên lửa có tầm với ngày càng lớn.

Việc phát triển các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt này vi phạm qui chế quốc tế về chống phổ biến vũ khí hạt nhân mà Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trụ cột, cũng như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Việc phát triển các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt làm suy yếu toàn bộ an ninh quốc tế.

Pháp cùng với các đối tác đã mạnh mẽ lên án việc Bắc Triều Tiên tiếp tục các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt, mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Các chương trình này là một mối de dọa trực tiếp với Pháp và Châu Âu, – một số tên lửa của Bắc Triều Tiên có tầm bắn có thể với tới lãnh thổ của Pháp và Châu Âu – cũng như gián tiếp - Bắc Triều Tiên chuyển cho các quốc gia khác năng lực và công nghệ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đáp lại, cộng đồng quốc tế đã thông qua một chế độ trừng phạt nghiêm khắc

Pháp, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, đã ủng hộ việc thông qua các nghị quyết về trừng phạt chế độ Bắc Triều Tiên. Các nghị quyết này nhằm ngừng các chương trình phi pháp và buộc Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán, đặc biệt thông qua việc làm giảm nguồn lực của nước này. Các biện pháp trừng phạt đặc biệt áp đặt cấm vận hoàn toàn việc mua bán các loạt vũ khí với Bắc Triều Tiên, cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Bắc Triều Tiên (than, sắt, quặng…) và cấm xuất khẩu sang nước này một số mặt hàng (xa xỉ phẩm…). Nhiều đơn vị và cá nhân liên quan đến các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt đã chịu các biện pháp trừng phạt (đóng băng tài chính, cấm đi lại).

Liên minh Châu Âu cũng đã thông qua chế độ trừng phạt riêng với các biện pháp bổ sung.

Việc thực thi hoàn toàn và hiệu quả các biện pháp trừng phạt này là một ưu tiên của Pháp và các đối tác trong bối cảnh thiếu những tiến triển cụ thể nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược Bắc Triều Tiên. Công tác của nhóm chuyên gia Liên Hiệp quốc về Bắc Triều Tiên mà Pháp luôn quan tâm, cho thấy Bắc Triều Tiên đã theo đuổi nhiều chiến thuật nhằm tránh các biện pháp trừng phạt. Trao đổi đã thường xuyên diễn ra nhằm cải thiện việc thực thi các điều khoản khác nhau của chế độ trừng phạt, ví dụ trong khuôn khổ của G7+ đã nhóm họp tại Paris vào tháng 3 năm 2019.

Pháp và các đối tác mong muốn tuyên truyền tới các nước có thể liên quan đến việc Bắc Triều Tiên thử tìm cách lẩn tránh các biện pháp trừng phạt và đảm bảo các doanh nghiệp Pháp biết và áp dụng các chế độ trừng phạt. Pháp cũng đã triển khai các biện pháp giám sát hàng hải trong khu vực để theo dõi và ngăn ngừa vi phạm các trừng phạt trên biển (chuyển qua tàu khác xăng, bị cấm theo các nghị quyết).

Bắc Triều Tiên phải cam kết theo con đường phi hạt nhân hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược

Cũng như các đối tác, Pháp ủng hộ việc tìm kiếm một giải pháp chính trị. Pháp đã ủng hộ việc mở đối thoại liên Triều, vào đầu năm 2018, và việc thảo luận giữa lãnh đạo Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên (các hội nghị Thượng đỉnh tại Xingapo tháng 6 năm 2018, và Hà Nội tháng 2 năm 2019). Các cuộc đàm phán này đã góp phần giảm căng thẳng tại Đông Bắc Á. Hịện giờ đàm phán cần cho phép chấm dứt các hành động khiêu khích từ Bắc Triều Tiên và mở đường cho việc từ bỏ « hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược » các chương trình hạt nhân và đạn đạo của nước này cũng như các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác (sinh học, hóa học).

Trong một tuyên bố được 69 đối tác ủng hộ [liên kết : https://undocs.org/NPT/CONF.2020/PC.III/13], Pháp tái khẳng định tại ủy ban trù bị Hội nghị xem xét các nước tham gia TNP (tháng 4 – 5 năm 2019) rằng Bắc Triều Tiên cần « chuyển lời nói thành hành động và có những biện pháp cụ thể hướng tới việc từ bỏ hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược tất cả các vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo cũng như các chương trình liên quan».

Pháp đặc biệt mong muốn rằng các biện pháp Bắc Triều Tiên thông qua được các chuyên gia quốc tế như các chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (AIEA) kiểm chứng để đảm bảo tính hiệu quả và không thể đảo ngược của các biện pháp này.

Hiện tại, mối đe dọa do việc tồn tại các chương trình nguyên tử và đạn đạo của Bắc Triều Tiên không giảm đi, vì các chương trình này chưa được được từ bỏ và giảm thiểu. Cộng đồng quốc tế vẫn cần đoàn kết, kiên định và thận trọng chừng nào chưa có những tiến bộ từ phía Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực này.

« Pháp chờ đợi các cử chỉ cụ thể từ chế độ Bình Nhưỡng thể hiện mong muốn thực sự cam kết theo một qui trình dỡ bỏ chương trình hạt nhân và đạn đạo một cách đầy đủ, có kiểm chứng và không thể đảo ngược. Trong khi chờ đợi các cử chỉ này, đối thoại phải được đi kèm với việc thực thi chặt chẽ các trừng phạt do Hội đồng [Bảo an] quyết định. »

(Emmanuel Macron)

Pháp đã đề nghị đóng góp hỗ trợ và kinh nghiệm cho tiến trình phi hạt nhân hóa trong tương lai. Kinh nghiệp của Pháp trong việc tháo dỡ một số cơ sở hạt nhân (đặc biệt các địa điểm thử và một số lò phản ứng) và với tư cách là nước có năng lực hạt nhân khiến Pháp là một nước đóng góp quan trọng vào tiến trình trên phương diện kinh nghiệm kỹ thuật.

Cập nhật ngày 02/08/2019

Trở về đầu trang