Bán đấu giá tại Đại sứ quán Pháp ngày 15 tháng 6 năm 2018 [fr]

Nhiều đồ vật, đồ đạc trang trí, thảm, máy in, máy photocopy.

Bán đấu giá tại Đại sứ quán Pháp từ 13h30 đến 17h00 thứ sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018

Nhiều đồ vật, đồ đạc trang trí, thảm, máy in, máy photocopy

Giới thiệu các mặt hàng từ 13h30 đến 14h00

Bắt đầu bán đấu giá từ 14h00

Thanh toán ngay bằng tiền mặt

Các đồ vật cần được mang đi chậm nhất vào thứ hai ngày 17 tháng 6

Cập nhật ngày 13/06/2018

Trở về đầu trang