Bán thanh lý xe ô tô

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bán thanh lý một xe ô tô hiệu AUDI kiểu A6 2.0, đăng ký năm 2010, đã chạy 54 547km.

JPEG
Mời các bạn quan tâm tìm hiểu điều kiện thanh lý tại thông báo sau (PDF)

Cập nhật ngày 07/09/2018

Trở về đầu trang