Bộ phận Báo chí và Truyền thông [fr]

Bộ phận Báo chí và Truyền thông, dưới sự chỉ đạo của Đại sứ, thực hiện và phối hợp thực hiện chính sách truyền thông của các cơ quan của Chính phủ Pháp tại Việt Nam. Bộ phận có vai trò đầu mối tiếp nhận các đề nghị của báo chí và truyền thông Việt Nam, quốc tế và Pháp.

Cập nhật ngày 01/08/2017

Trở về đầu trang