Bộ phận Chính trị [fr]

Bộ phận Chính trị bao gồm một đội ngũ các nhà ngoại giao dưới sự chỉ đạo của Đại sứ và được sự hỗ trợ của bộ phận Báo chí và Truyền thông. Các nhiệm vụ chính :

- Theo dõi những biến chuyển về chính trị, xã hội cũng như chính sách đối ngoại của nước sở tại nhằm đảm bảo cho chính phủ Pháp hiểu rõ nhất có thể tình hình thực tế của nước đó.
- Chuẩn bị và tiến hành những thủ tục và đàm phán chính thức tại Việt Nam giữa Sứ quán (thực hiện theo chỉ thị của chính phủ Pháp)và các nhà chức trách Việt Nam.

Cập nhật ngày 01/08/2017

Trở về đầu trang