Bộ phận Quản lý chung

Giới thiệu

Bộ phận Quản lý chung là bộ phận hỗ trợ hoạt động của Sứ quán, chịu trách nhiệm quản lý về mặt hành chính và tài chính của tất cả các bộ phận khác.
Nhiệm vụ chính :

1. Hành chính :

-  Quản lý nhân sự ( cán bộ Pháp và các nhân viên tuyển dụng tại Việt Nam)
-  Quản lý tài sản và bất động sản (toàn bộ bất động sản, xe ô tô, kiểm kê, hợp đồng sử dụng tạm thời và phân bổ trách nhiệm chung...)
-  Chức năng mua (đặt hàng và mua tất cả các loại tài sản, văn phòng phẩm và các hợp đồng của các bộ phận khác)
-  Chức năng pháp lý gắn với luật sư cố vấn của các nhân viên.
-  Chức năng hoàn thành thủ tục (đăng ký xe, nộp thuế...)

2. Tài chính :

-  Thực hiện ngân sách (phối hợp phân bố ngân sách, lên chương trình thực hiện và theo dõi ngân sách,...)
-  Thực hiện chi tiêu ngân sách ( cam kết về mặt pháp lý và trả lương nhân viên và các chi tiêu hành chính, theo dõi quản lý tài chính của các bộ phận)
-  Thực hiện báo cáo chi tiêu ngân sách cho Vụ quản lý Hành chính của Bộ Ngoại giao Pháp.

Cập nhật ngày 22/06/2011

Trở về đầu trang