Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam [fr]

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam từ tháng 3 năm 2016 đã tiếp ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam để cùng trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm trong lĩnh vực tư pháp.

JPEG - 62.8 kb
Ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
Và ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Cộng hòa Pháp để giúp Việt Nam hoàn thiện thể chế, đặc biệt thông qua hỗ trợ đào tạo các công chức cấp cao và các luật gia (luật sư, công chứng viên, thừa phát lại) và trong việc áp dụng đầy đủ các quy định của hệt hống quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam cũng mong muốn họ chỏi kinh nghiệm của Pháp trong xây dựng chính phủ điện tử. Hiện nay, Việt Nam muốn xây dựng cách ệ thống trực tuyến cho phép các công dân tiếp cận luật pháp dễ dàng hơn và tạo thuận lợi cho mối quan hệ giữa công dân và bộ máy hành chính.

JPEG - 60.1 kb
Ông Benoit Briquet, Tùy viên hợp tác, ông Nguyễn Lân Hùng Quân, cán bộ phân tích chính trị và phiên dịch, ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng bày tỏ mong muốn xây dựng một môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Pháp.

JPEG - 54.4 kb
Ảnh chụp chung toàn đoàn

Tại buổi gặp, Đại sứ Cộng hòa Pháp chia sẻ quyết tâm đưa luật pháp thành chủ đề hợp tác quan trọng trong nhiệm kỳ Đại sứ của mình tại Việt Nam.

Cập nhật ngày 11/01/2017

Trở về đầu trang