#COVID19 Bộ phận xử lý khủng hoảng của Đại sứ quán Pháp [fr]

1. Sự thành lập và liên hệ của Bộ phận xử lý khủng hoảng

Ngay từ tháng 1, trong hoàn cảnh dịch bệnh tại Trung Quốc, Đại sứ quán Pháp đã tạo hòm thư chuyên biệt: sante.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr để có thể phản hồi thông tin cho từng công dân Pháp.

Từ ngày 14 tháng 3, "bộ phận xử lý khủng hoảng" đã được thiết lập ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

tại Hà Nội : (+84(0)24 39 44 57 00

tại tp. Hồ Chí Minh : +84 (0)28 35 20 68 00

Hơn 3300 cuộc gọi, 7000 email được tiếp nhận và xử lý. Hơn 200 công hàm được gửi đi để đảm bảo khách du lịch Pháp có thể dời khỏi Việt Nam khi họ không có giấy tờ lưu trú.

JPEG

2. Nhiệm vụ của Bộ phận Xử lý khủng hoảng

- Hỗ trợ công dân Pháp lưu trú ngắn hạn ở Việt Nam mong muốn về Pháp trong hoàn cảnh các chuyến bay bị xáo trộn (hàng trăm công dân Pháp vẫn còn đang bị ảnh hưởng);

Tình hình dịch bệnh trên toàn cầu khiến các hãng hàng không của Việt Nam giảm dần các chuyến bay và sau đó là dừng các chuyến bay, đặt các hành khách vào tình thế khó khăn vì không được thông báo sớm và phải chi tiêu ngoài dự kiến.
Bộ phận xử lý khủng hoảng tìm kiếm các chuyến bay quốc tế còn hoạt động để hỗ trợ tốt nhất công dân về Pháp. Cho đến nay, sự huy động này cho phép 1500 công dân Pháp đã trở về nước.

JPEG

-  Theo dõi hoạt động lãnh sự đối với công dân Pháp cư trú tại Việt Nam và công dân Pháp lưu trú ngắn hạn tại Việt Nam đang bị cách ly hoặc nhập viện

Chính quyền Việt Nam đã thiết lập các vùng cách ly, doanh trại quân đội và bệnh viện để tiếp nhận người cần phải cách ly trong 14 ngày, theo chiến lược tách các ca nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 khỏi cộng đồng.

Bộ phận xử lý khủng hoảng duy trì liên lạc thường xuyên với công dân Pháp trong hoàn cảnh này, cũng như với công dân Pháp nhiễm bệnh và đã nhập viện, và dành cho họ sự quan tâm đặc biệt hơn.

Bộ phận xử lý khủng hoảng của Đại sứ quán Pháp liên hệ thường trực với Bộ phận xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao và Châu Âu, trong khuôn khổ quản lý cuộc khủng hoảng sức khỏe do Covid-19 gây ra, tham gia điều phối các chuyến hồi hương của công dân Pháp ở nước ngoài.

Nhiệm vụ này sẽ không thể hoàn thành nếu không có

- Sự hợp tác chặt chẽ với Air France để tổ chức các chuyến bay đặc biệt với giá trần.

JPEG

- Sự phối hợp hàng ngày với chính quyền địa phương

- Sự hỗ trợ và cam kết mạnh mẽ của của trưởng và phó khu vực, nhân tố tiếp sức ngay trên địa bàn của họ ( bài về các trưởng khu vực dân cư tại đây)

Đại sứ quán Pháp và Tổng lãnh sự quán Pháp sẵn sàng và tiếp nhận thông tin qua tổng đài điện thoại và email.

Cập nhật ngày 22/06/2020

Trở về đầu trang