Các Hội Pháp ngữ

Hà nội có nhiều Tổ chức Pháp ngữ, là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nhân đạo, hoặc chỉ đơn giản là nơi gặp gỡ giữa những người nói tiếng Pháp.

Câu lạc bộ người nói tiếng Pháp

Mục đích :

-  Đón tiếp và giúp đỡ những người mới đến Việt Nam
-  Hoạt động văn hóa, giải trí,...
-  Dự án : giúp đõ hoạt động cộng đồng Pháp ngữ, làm việc với các bảo tàng,...

Email : francophonesdehanoi@fastmail.fm

Chủ nhiệm CLB: Corinne Javary, Điện thoại: 09 48 766 320

Email cjavary@gmail.com

Phụ trách đón tiếp: Clementine Gougy : cgougy@yahoo.fr

http://www.hanoiaccueil.org

Câu lạc bộ tình bạn Pháp tại Hà nội .

Liên hệ : Eric André
ea.andre@bdsvn.biz
francais_de_hanoi@yahoo.fr

Coup de Pouce Việt Nam là một tổ chức nhân đạo tình nguyện, với mục đích hỗ trợ các gia đình khó khăn của Hà nội ( Email : webmaster@coupdepoucevn.org, website : www.coupdepoucevn.org

Cập nhật ngày 04/11/2010

Trở về đầu trang