Các Viện nghiên cứu Pháp tại Việt Nam

Trung tâm Hợp tác quốc tế Nghiên cứu nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD)

Nghiên cứu về an ninh lương thực, cuộc chiến chống đói nghèo, đa dạng sinh học, thách thức về môi trường. Các lĩnh vực tham gia chính : phát triển nông nghiệp bền vững ở các vùng ven đô thị, cải thiện sản xuất cây ăn quả, cạnh tranh các ngành hàng.

Trang web của CIRAD : ->http://www.cirad.fr/]

Viên Nghiên cứu Phát triển (IRD)

Viện Nghiên cứu Phát triển hoạt động tại Việt Nam từ đầu những năm 1990 với 3 lĩnh vực chính : Môi trường (mô hình hóa các hệ thống tự nhiên phức tạp), tài nguyên sống (đất, sử dụng đất, thoái hóa đất), xã hội và sức khỏe (di cư, môi trường đô thị, dinh dưỡng).

Trang web của IRD : http://www.ird.fr/

Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia (CNRS)

Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam, Đại học bách Khoa hà Nội và đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện nhiều dự án nghiên cứu. Các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng : khoa học hạt nhân vật lí địa lí.

Trang web của CNRS : http://www.cnrs.fr/

Ba tổ chức nghiên cứu này hoạt động lại Việt nam và tập hợp vào cùng khuôn viên trong Khu nhà Khoa học và Công nghệ Pháp tại Hà Nội. Các tổ chức này cũng là thành viên của khối Liên hiệp trường của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà nội, cũng như phát triển các đội ngũ quốc tế hỗn hợp tại Hà Nội (công nghệ sinh học ; khoa học nano ; nước).

Viện Pasteur

Viện Pasteur không nằm trong khuôn viên của Khu nhà khoa học và công nghệ Pháp tại Hà Nội nhưng gồm 3 viện thành viên của mạng lưới tại Việt nam : Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội, Viện Pasteur Nha Trang. Các trung tâm này có hơn 300 cán bộ công nhân viên và nghiên cứu trên khoảng 40 đề tài (trong đó có các bện như sốt xuất huyết, HIV, lao).

Trang web của CNRS : http://www.cnrs.fr/

Trường Viễn đông bác cổ Pháp (EFFEO)

Trường Viễn đông bác cổ thành lập năm 1990 tại Hà Nội với nhiệm vụ nghiên cứu đa ngành, (kết hợp khảo cổ học, lịch sử, nhân chủng học và nghiên cứu tôn giáo) trong những nền văn minh châu Á, từ Ấn Độ đến Nhật Bản.

Trang web của l’EFEO : http://www.efeo.fr/

publié le 20/03/2014

Haut de page