Các chương trình bảo vệ trẻ em [fr]

Với sự hợp tác của cơ quan tình nguyện Pháp « France Volontaires » (trước là AFVP), Bộ Ngoại giao Pháp đã phát động một chương trình tình nguyện hoạt động vì trẻ em không có gia đình. Một mạng lưới các Tình nguyện viên của Cơ quan Bảo vệ trẻ em và của Cơ quan Con nuôi Quốc tế (gọi tắt là VAI) đã được triển khai tại Campuchia vào tháng 8 năm 2008 và hiện đang có mặt tại 3 quốc gia : Côte d’Ivoire, Haïtie và Việt Nam.

Các tình nguyện viên VIA có trách nhiệm triển khai hoạt động hợp tác giữa cơ quan của Pháp và các cơ quan địa phương và hỗ trợ các dự án phi chính phủ cùng với các Tổ chức phi chính phủ và hiệp hội địa phương và quốc tế, vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hiện nay đang hỗ trợ hai dự án do Trung tâm hỗ trợ cộng đồng và phát triển « Thiện Chí » và Hiệp hội « Aide et Action » triển khai.

Cập nhật ngày 02/08/2017

Trở về đầu trang