Các chương trình học bổng của Chính phủ Pháp

Chương trình Học bổng Chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam : mời nộp hồ sơ năm 2019

Hàng năm, nhờ sự tài trợ trực tiếp từ khoản trợ cấp « France Excellence », Đại sứ quán Pháp cam kết hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam xuất sắc sang Pháp du học tại một sơ sở đại học hoặc một trường lớn của Pháp, bậc Master 2 hoặc Tiến sĩ.

JPEG
Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :
- Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư
- Kinh tế và quản lý
- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :
- mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ4 tháng 1 năm 2019
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3 năm 2019
Thông báo kết quả Kể từ giữa tháng 4 năm 2019

Tải quy định về chương trình học bổng chất lượng cao 2018-2019
Tải tờ khai xin học bổng chất lượng cao 2019 dưới dạng file pdf hay word
Tải FAQ

Liên hệ : bureaudesbourses@gmail.com

Chương trình học bổng Eiffel

Chương trình uy tín này, do Bộ Ngoại Giao và Phát triển châu Âu Pháp tài trợ và được quản lý bởi cơ quan Campus France Paris, trao thưởng cho các sinh viên quốc tế xuất sắc được giới thiệu bởi một cơ sở giáo dục đại học Pháp, là nơi họ sẽ học tập, và đã được hội đồng chuyên môn lựa chọn.

Thời gian dự tuyển sẽ bắt đầu từ giữa tháng mười cho đến giữa tháng một. Chỉ duy nhất các trường đại học Pháp mới có quyền giới thiệu hồ sơ dự tuyển thay cho sinh viên. Bạn đang là sinh viên và muốn dự tuyển, hãy liên hệ với cơ sở đại học nào bạn mong muốn theo học nhất. Mỗi ứng viên chỉ được ứng tuyển một lần duy nhất.

PNG
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Campus France

Cập nhật ngày 01/11/2018

Trở về đầu trang