Các chương trình học bổng khác

Chương trình học bổng hợp tác với Bộ giáo dục và đào tạo và Petrovietnam

Nước Pháp hỗ trợ các chương trình cử cán bộ đi du học của Bộ giáo dục và đào tạo, Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc của các doanh nghiệp nhà nước như Petrovietnam, Vietnam Airlines, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cũng như năm ngoái, Đại sứ quán Pháp mong muốn phát triển chương trình học bổng "cotutelle" (làm luận án liên kết giữa hai trường đại học) với Bộ giáo dục và đào tạo. Các thí sinh đã được Bộ giáo dục và đào tạo tuyển chọn đi học sẽ phải nộp hồ sơ xin học bổng của Đại sứ quán Pháp.

Chương trình học bổng liên kết với các Hội đồng vùng ở Pháp

Đại sứ quán Pháp cũng hỗ trợ các chương trình học bổng của Hội đồng các vùng: Ile-de-France, Poitou-Charentes.

Chương trình học bổng Eiffel

Đây là chương trình học bổng dành cho sinh viên ưu tú của Bộ Ngoại giao cấp với mục đích hỗ trợ hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế từ các trường đại học của Pháp. Vì vậy, chính các trường lớn và trường đại học thông thường sẽ tuyển chọn và giới thiệu sinh viên nước ngoài đang hoặc sẽ theo học tại trường ở Pháp.

Tất cả các thông tin liên quan đến chương trình học bổng này có tại trang web của Egide, cơ quan được Bộ Ngoại giao giao quản lý chương trình học bổng Eiffel.

Xem thêm:

Mảng hoạt động chiến lược của chính sách hợp tác Pháp - Việt

Cập nhật ngày 06/04/2010

Trở về đầu trang