Các hiệp hội dành cho người Pháp tại Việt Nam [fr]

Hai hiệp hội của người Pháp được thành lập bên ngoài nước Pháp và được công nhận hoạt động công ích hiện có mặt tại Việt Nam.

Hội những người Pháp sống tại nước ngoài (UFE)
Đại diện của UFE tại Hà Nội
GPO Box 33, Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ : Pascal BERNARD : (+84) (0) 16 68 66 22 84
Email : ufehanoi@hotmail.com
Site web : www.ufe.org

Hội những người Pháp trên thế giới (ADFE)
Français du Monde-ADFE,
62, Boulevard Garibaldi 75015 PARIS
Tél. : (+84) (0) 1 43 06 84 45
Liên hệ tại Việt Nam : Eric Planchon
Email : eric.planchon@adfevn.com
Site web : www.francais-du-monde.org

Tại Hà Nội có nhiều hội của những người nói tiếng Pháp thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng về văn hóa thể thao, thiện nguyện, hoặc đơn giản chỉ là các cuộc gặp gỡ thân mật

Câu lạc bộ người nói tiếng Pháp tại Hà Nội
Đón tiếp và giúp đỡ những người nói tiếng Pháp và gia đình họ mới đến Việt Nam (với khoảng 600 người). Hoạt động văn hóa, thể thao.
Email : francophoneshanoi@gmail.com
Site web : http://www.hanoiaccueil.org

Câu lạc bộ tình bạn Pháp tại Hà Nội
Liên hệ : Eric André
Email : ea.andre@bdsvn.biz
Site web : francais_de_hanoi@yahoo.fr

Coup de Pouce Việt Nam là một tổ chức nhân đạo tình nguyện, với mục đích hỗ trợ các gia đình khó khăn của Hà nội

Hội Phụ huynh học sinh trường Pháp (LFAY)
G6 98 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi, Vietnam
Tel : (+84) (0)4 66 843 229
: (+84) (0)12 05 395 754
Email : ape.lfay@gmail.com
Blog : http://apeyersinhanoi.blogspot.com

Hội những người Pháp đoàn kết

Chủ tịch : Pascal Bernard (+84) (0) 16 68 66 22 84
Phụ trách Quỹ : Brice Bélian (+84) (0) 903 84 16 71
Thư ký : Eric André
Địa chỉ liên hệ tại Pháp : 4 rue d’Ic, BINIC 22520 – France
Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam : 125A Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội – Việt Nam
Email : francais_solidaires@yahoo.fr
Fax : (+84) (0) 4 37 19 19 76
Site web : www.facebook.com/francaissolidaires

Cập nhật ngày 11/07/2017

Trở về đầu trang