Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV)

JPEG

Lịch sử hình thành của PFIEV

Bắt đầu từ cam kết, năm 1997, giữa Chính phủ hai nước Pháp và Việt Namvà việc huy động một liên hiệp các cở sở giáo dục lớn của Pháp (Trường Đại học Bách khoa (INP) Grenoble, trường Đại học Cơ khí và Kĩ thật hàng không Quốc gia Poitiers, Trường Đại học Quốc gia, Kỹ thuật Điện, Điện tử, Thủy lợi và Viễn thông Toulouse (INP Toulouse), Trường Đại học Viễn thông Quốc gia Bretagne (nhóm GET), Trường Cầu đường Quốc gia, Trường Đại học Paris, Viện khoa học ứng dụng quốc gia Lyon, Trường trung học chuyên nghiệp Louis le Grand) PFIEV tập trung chuyên môn tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo kĩ sư. Chương trình này thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Đào tạo kĩ sư

Đào tạo theo mô hình thử nghiệm dựa trên một chương trình đào tạo vững chắc trước đó về khoa học cơ bản. Thời gian đào tạo là 5 năm, theo mô hình các trường kĩ sư lớn của Pháp. Việc mở rộng ra giới doanh nghiệp rất được ưa chuộng (thực tập, thực hành nghề nghiệp, tham quan các doanh nghiệp), cũng như hướng định hướng ra quốc tế (trình độ về tiếng Anh và tiếng Pháp tối thiểu là yêu cầu để cấp bằng). Chương trình còn có Đào tạo về quản lí doanh nghiệp và các dự án công nghiệp với tham vọng đi đầu cho đào tạo kĩ sư ở Việt Nam. Kể từ khi thành lập, PFIEV đã đào tạo hơn 1200 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp kĩ sư.

Bằng PFIEV

Bằng kĩ sư được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp, là bằng đầu tiên do một nước đang phát triển cấp mà được Pháp công nhận theo đề xuất của Ủy ban Pháp về bằng kĩ sư. Đó cũng là chương trình giảng dạy đại học đầu tiên của Việt Nam mà bằng cấp được công nhận trên quốc tế.
Cho đến nay, chương trình đã đào tạo được hơn 1200 sinh viên tại 4 cơ sở tại Việt Nam, được chia theo 5 năm học và được lựa chọn từ các ứng viên xuất sắc từ các trường Đại học . Hầu hết các sinh viên tốt nghiệp trường đều đang làm việc trong các Công ty Việt Nam hoặc nước ngoài tại Việt Nam. Một số sinh viên tiếp tục theo học, chủ yếu là ở Pháp.

Website : www.pfiev.edu.vn
Liên hệ : pfiev.secretariat@gmail.com

publié le 29/05/2014

Haut de page