Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ký quan hệ đối tác chiến lược (24-26/09/2013) (slide ảnh)

publié le 02/02/2015

Haut de page