Chuyến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của bà Girardin [fr]

Lễ ký kết thỏa ước giữa Viện Pasteur Paris và Viện Pasteur Việt Nam về dự án tăng cường các biện pháp chống các loại vi rút mới ở Đông Nam Á ( dự án SISEA)
<
JPEG - 30.6 kb
Lễ ký thỏa thuận cho dự án SISEA, ngày 15 tháng 9. © Di Giorgio

Nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, bà Brigitte Girardin, Bộ trưởng Ủy quyền phụ trách Hợp tác, Phát triển và Pháp ngữ, đã đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ( Hà Nội).

Với sự có mặt của bà Trần Thị Trung Chiến, bà Girardin đã tham dự lễ ký thỏa thuận giữa Viện Pasteur Paris và Viện Pasteur Việt Nam về dự án tăng cường các biện pháp chống các loại vi rút mới tại Đông Nam Á (dự án SISEA).

Phát biểu của bà Girardin tại lễ ký

Cập nhật ngày 18/10/2006

Trở về đầu trang