Cơ quan Expertise France tại Châu Á [fr]

PNGExpertise France là cơ quan đầu mối của Pháp trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan hỗ trợ kỹ thuật của Pháp là ADECRI, ADETEF, GIP ESTHER, GIP Inter, GIP SPSI và FEI.

Trực thuộc đồng thời Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Pháp, Expertise France hoạt động trong khuôn khổ chính sách đối ngoại phát triển, đoàn kết và tạo ảnh hưởng của nước Pháp. Hiện nay, Expertise France triển khai hoạt động tại hơn 80 quốc gia.

Expertise France thúc đẩy hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan công của Pháp đối với các nước đối tác nhằm mục đích xây dựng các chính sách công cho phép giải quyết những thách thức về thể chế, kinh tế, dân số, xã hội và môi trường mà các nước này đang phải đối mặt.

Expertise France phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Pháp xây dựng đề xuất hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế và triển khai các dự án. Để thực hiện nhiệm vụ này, Expertise France cung cấp cho Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước của các nước đối tác đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ khu vực công và tư thuộc các lĩnh vực sau :

• Quản trị dân chủ, tài chính và kinh tế
• Ổn định, hòa bình và an ninh quốc tế
• Phát triển bền vững, khí hậu và nông nghiệp
• Y tế và phát triển con người

Expertise France, thông qua Văn phòng khu vực đặt tại Hà Nội, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước của các quốc gia châu Á và các nhà tài trợ quốc tế lớn.

Văn phòng khu vực là trụ cột và là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác song phương và đa phương của Expertise France tại châu Á: Tổ chức đào tạo, tổ chức sự kiện, hỗ trợ trả lời thầu và quản lý dự án.

Tại châu Á, Expertise France đã thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có thế kể đến:

• Dự án hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nâng cao trách nhiệm giải trình, báo cáo, tính minh bạch và vai trò giám sát đối với hoạt động quản lý tài chính công, Liên minh châu Âu và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)
• Bảo vệ tương lai – Chiến lược mới để kiểm soát HIV /AIDS đối với thanh niên dùng ma túy tại Việt Nam, Sáng kiến 5% - Bộ Ngoại giao và phát triển quốc tế Pháp
• Dự án thí điểm «Điều trị nghiện (tổng hợp) bằng chất thay thế chất gây nghiện dạng thuốc» (Đưa thuốc Suboxone vào Việt Nam ) tại Tp HCM – Viện Quốc Gia về nghiện chất Hoa Kỳ (NIDA) và Expertise France
• Dự án «Nâng cao chất lượng tiếp cận điều trị và chăm sóc HIV, Lao và các bệnh nhiễm trùng cơ hội, và hỗ trơ tâm lý xã hội cho người sống chung với HIV», Bộ Các vấn đề xã hội và Y tế Pháp
• Dự án Nâng cao chất lương tiếp cận chăm sóc và điều trị viên gan C, Bộ Các vấn đề xã hội và Y tế Pháp
• Tăng cường chất lượng hỗ trợ sinh học và vi rút học, Bộ Các vấn đề xã hội và Y tế Pháp
• Nghiên cứu tiền khả thi Dự án xử lý nước thải Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) theo hình thức hợp tác công tư (PPP), Ngân hàng phát triển châu Á - ADB
• Dự án EU-ASEAN COMPASS: Dự án Xây dựng năng lực giám sát tiến trình hội nhập và thống kê EU-ASEAN, Liên minh Châu Âu.
• Nghiên cứu triển khai xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung Đà Lạt, QTSC HCM
• Dự án hỗ trợ phát triển Đối tác công – tư (P3SP), Cơ quan phát triển Pháp - AFD và Ngân hàng phát triển châu Á – ADB
• Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
• Dự án MUTRAP- IV, Liên minh châu Âu
• Dự án Quỹ đoàn kết ưu tiên FSP số 2002-56 «Hỗ trợ quản trị Kinh tế Việt Nam», Bộ Ngoại giao, Thượng viện, Adetef
• Dự án Quỹ đoàn kết ưu tiên FSP số 2000-148 «Hỗ trợ Việt Nam hội nhập trao đổi kinh tế quốc tế», Bộ Ngoại giao
• Dự án hỗ trợ tài chính cho xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, Cơ quan phát triển Pháp - AFD
• Dự án đào tạo về sở hữu trí tuệ cho cán bộ quản lý thị trường, Cơ quan phát triển Pháp - AFD

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang Web Văn phòng Expertise France châu Á

Cập nhật ngày 10/07/2017

Trở về đầu trang