Công bố số liệu hỗ trợ phát triển chính thức năm 2020 [fr]

Pháp vẫn giữ vị trí thứ 5 trong số các nhà tài trợ quốc tế. Pháp đã cung cấp 1,9 tỉ euro cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại các nước đang phát triển vào năm 2020, nhiều hơn các nhà tài trợ châu Âu khác.

Ủy ban hỗ trợ phát triển của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OCDE) đã công bố những số liệu sơ bộ về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thế giới trong năm 2020. Với hỗ trợ ODA 12,4 tỉ euros, tức 0,53% tổng thu nhập quốc dân (GNI), tăng thực tế 10,9% so với năm ngoái, Pháp vẫn giữ vị trí thứ 5 trong số các nhà tài trợ quốc tế.

JPEG - 33.4 kb

Theo cam kết của Tổng thống Pháp tăng cường các nguồn lực của Pháp để bảo vệ tài sản công thế giới, ODA của Pháp tăng cho năm thứ sáu liên tiếp (+2,3 tỉ euros kể từ đầu nhiệm kỳ 5 năm)

Việc gia tăng ODA của Pháp chủ yếu nhờ trợ giúp song phương (+20,8% so với năm 2019 tính theo euros hiện hành). Tài trợ song phương không hoàn lại tăng 2%, tương ứng với các mục tiêu do Ủy ban liên bộ về hợp tác quốc tế và phát triển (CICID) đề ra vào tháng 2 năm 2018. Trợ giúp dự án, cho phép tài trợ các dự án cụ thể trên thưc địa, đã tăng lên gấp 3 lần so với năm 2019, chủ yếu nhờ tăng hoạt động viện trợ trao tặng ngoài khuôn khổ Công cụ xóa nợ và phát triển (C2D) được triển khai trực tiếp bởi Bộ Châu Âu và Ngoại giao và hoạt động do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) phụ trách. Châu Phi cận Sahara, khu vực trọng tâm trong chính sách phát triển của Pháp, là nơi nhận được một phần ba ODA song phương của Pháp (2,9 tỉeuro), tăng +40 so với năm 2019. ODA song phương do Pháp phân bổ tới các nước kém phát triển nhất đạt 1,7 tỉ euro.

Pháp đã cung cấp 1,9 tỉ euro cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại các nước đang phát triển vào năm 2020, nhiều hơn các nhà tài trợ châu Âu khác. Pháp đặc biệt thiết lập, thông qua AFD, một sáng kiến « sức khỏe chung » 1,2 tỉ €, trong đó có 150 triệu € viện trợ trao tặng, cho phép cải thiện công tác chăm sóc người bệnh và tăng cường năng lực của các phòng thí nghiệm chủ chốt của Viện Pasteur tại nhiều quốc gia Châu Phi cận Sahara.

ODA của Pháp dành cho các tổ chức quốc tế và các quĩ đa phương đạt 4,4 tỉ € (+2,8%). Hơn một nửa tương ứng với đóng góp của Pháp vào ODA do Liên minh châu Âu triển khai. Các khoản vốn này cũng đã cho phép tài trợ Quĩ thế giới phòng chống Aids, lao và sốt rét, Unitaid, cơ chế tài chính Liên minh vacxin GAVI và Quĩ xanh vì khí hậu. Pháp đã tăng cường ủng hộ các nước chậm phát triển thông qua đóng góp vào cơ chế giảm nghèo và tăng trưởng của Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF), vào Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới và Quĩ Phát triển châu Phi (FAD).

Dự thảo luật lên chương trình về phát triển đoàn kết và chống bất bình đẳng trên thế giới, do Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao khởi xướng và được Quốc hội thông qua vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, cụ thể hóa tham vọng mới của Pháp về chính sách phát triển. Dự thảo này thể hiện, thông qua các phương tiện được gia tăng và các phương pháp đổi mới, mong muốn đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động trên thực địa của Pháp, vì lợi ích những người dân dễ bị tổn thương nhất, và huy động các đối tác của Pháp để hành động mạnh mẽ hơn nhằm giữ gìn tài sản công của thế giới (khí hậu, y tế, giáo dục). Dự thảo Luật hiện đang được Thựợng viện xem xét.

Cập nhật ngày 14/04/2021

Trở về đầu trang