Công nhận con

Khi trẻ được sinh ra mà cha mẹ không kết hôn, bạn hãy tìm hiểu thông tin tại bộ phận hộ tịch của Đại sứ quán để xác định liệu cha, mẹ hoặc cả hai người có thể làm thủ tục công nhận con được không.

Việc công nhận con cũng có thể được cha mẹ đề nghị trước khi trẻ được sinh ra tại cơ quan quản lý hộ tịch tại Pháp (tại tòa thị chính ở Pháp, hoặc tại một Đại sứ quán hoặc tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại nước ngoài)

Cập nhật ngày 02/08/2017

Trở về đầu trang