Cựu đại sứ Việt Nam tại Pháp nhận huân chương Quốc công [fr]

Ngày 10 tháng 4 vừa qua, ông Jean-Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã trao Huân chương Quốc công tước hiệu Đại sĩ quan cho ông Dương Chí Dũng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Trợ lý bộ trưởng và chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

JPEG

Với vai trò là Đại sứ Việt Nam tại Pháp từ năm 2011 đến năm 2014, ông Dương Chí Dũng đã đó vai trò quan trọng trong việc ký kết quan hệ đối tác chiến lược Pháp - Việt và tổ chức thành công của Năm Việt Nam tại Pháp 2014

JPEG

Cập nhật ngày 14/04/2015

Trở về đầu trang