Diễn đàn Paris về Hòa bình : hãy hưởng ứng lời kêu gọi đề xuất dự án [fr]

Diễn đàn Paris về Hòa bình lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2018. Trong bối cảnh ra tăng căng thẳng trên thế giới hiện nay, Diễn đàn có thiên hướng trở thành điểm hẹn hàng năm của các dự án, ý tưởng và sáng kiến góp phần thực chất để có được một quá trình hợp tác quốc tế tốt hơn đối với các thách thức lớn toàn cầu, một quá trình toàn cầu hóa công bằng hơn và bình đẳng hơn cũng như một hệ thống đa phương hiệu quả hơn.

Nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, đại diện của các tổ chức quốc tế, cũng như nhiều nhà hoạt động trong xã hội dân sự - tổng cộng sẽ có hàng ngàn đại biểu - sẽ đến tham dự. 150 dự án sẽ được trình bày tại đây.

Các mục tiêu của Diễn đàn Paris về Hòa bình

Diễn đàn Paris về Hòa bình là một phần của cuộc vận động do Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng để tái khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hành động tập thể nhằm đối mặt với các thách thức hiện nay.

Mục tiêu đề ra là thúc đẩy hòa bình thông qua việc quản trị thế giới tốt hơn và khuyến khích mọi sáng kiến góp phần giảm bớt căng thẳng quốc tế : hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các thách thức vùng biên giới, quản lý tập thể các tài sản công của thế giới, điều tiết tốt hơn Internet và các hoạt động trao đổi....

Một diễn đàn trao đổi và tranh biện

Lấy cảm hứng từ mô hình COP21, Diễn đàn Paris về Hòa bình sẽ là một nơi chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp canh tân quy tụ tất cả các chủ thể quản trị : nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, nghị sỹ và đại biểu dân cử địa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế, xã hội dân sự theo nghĩa rộng (doanh nghiệp, hiệp hội, NGO, quỹ, think tank, cơ quan báo chí, đại diện tôn giáo, nghiệp đoàn...). Mục tiêu đề ra là thúc đẩy các dự án quản trị thông qua việc quảng bá dự án, đưa dự án ra thảo luận trong những khuôn khổ đa dạng và khuyến khích việc gặp gỡ giữa các bên triển khai dự án và các bên nắm quyền ra quyết định có liên quan.

Diễn đần Paris về Hòa bình được cấu trúc quanh 5 chủ đề : hòa bình và an ninh, môi trường, phát triển, kỹ thuật số và công nghệ mới, kinh tế toàn diện .

Hãy giới thiệu dự án quản trị của quý vị trước ngày 30 tháng 7

Quý vị muốn quảng bá một dự án quản trị, Diễn đàn Paris về Hòa bình sẽ là dịp độc nhất để giới thiệu và thúc đẩy sáng kiến của quý vị.

  • Để được vào danh sách 150 dự án mà ban tuyển chọn sẽ đưa ra, hãy đăng ký trực tuyến : https://parispeaceforum.org/

Hạn cuối đăng ký là ngày 30 tháng 7

JPEG - 74.9 kb
Grande halle de La Villette

Các thông tin khác về Diễn đàn Paris về Hòa bình

Diễn đàn Paris về Hòa bình được hình thành như một hiệp hội theo luật năm 1901. Hiệp hội này tập hợp Quỹ quốc gia về khoa học chính trị (Sciences Po), Quỹ Körber, Quỹ Mo Ibrahim, Viện quan hệ quốc tế của Pháp, Viện Montaigne và nước Cộng hòa Pháp mà đại diện là Bộ Châu Âu và Ngoại giao.

Được tổ chức trong 3 ngày, sự kiện này sẽ diễn ra tại Đại sảnh của trung tâm La Vilette từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2018.

PDF - 76.4 kb
(PDF - 76.4 kb)

Cập nhật ngày 25/09/2019

Trở về đầu trang