Diễn đàn khu vực về biến đổi khí hậu

ASEAN (DREG) và Viện Công nghệ châu Á (AIT) tổ chức, với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp tại Bangkok, Diễn đàn khu vực về Biến đổi Khí hậu « Low Carbon and Resilient Societies : bridging science, practice and policy »–từ 1đến 3 tháng 7 năm 2015.

Diễn đàn có tham vọng tạo điều kiện cho đối thoại giữa cộng đồng khoa học, những người khởi xướng giải pháp và cộng đồng chính trị, chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp. ASEAN là một trong những khu vực trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những hậu quả của biến đổi khí hậu, nhưng vẫn chưa có những cơ quan, qui chuẩn và thẩm quyền khoa học cần thiết để đối đầu.
Diễn đàn do vậy phát huy sức mạnh tổng hợp của cả ba khuôn khổ : khoa học, chính trị, và xã hội dân sự thông qua các phương tiện thông tin.

1/ Khuôn khổ khoa học dành cho các tham dự viên đến từ châu Á và châu Âu (nhà nghiên cứu, thành viên các chính phủ địa phương, các ONG và cộng đồng địa phương triển khai các chính sách « các bon thấp » hoặc làm việc về những tác động xã hội).

2/ Khuôn khổ chính trị sẽ qui tụ bên lề Diễn đàn 1 hoặc 2 các đại diện của mỗi nước ASEAN (Nhóm công tác ASEAN về biến đổi khí hậu, các nhà đàm phán của các phái đoàn quốc gia tại COP21). Những hội nghị hẹp này nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại và sự xích lại gần nhau về quan điểm giữa các phái đoàn các nước.

3/ Dự án thông tin « Médias 21 Paris Climat 2015 » nhằm mục đích tăng cường năng lực của 10 lãnh đạo các phương tiện thông tin hoặc các nhà báo vững tay nghề, cũng như của 10 « phóng viên môi trường » về những vấn đề về môi trường và đặc biệt COP21. Được lựa chọn qua hình thức mời dự tuyển (http://www.ac.cfi.fr/), các phóng viên này sẽ được bồi dưỡng từ đầu về Diễn đàn khoa học khu vực, đảm bảo việc đưa tin (1-3 tháng 7 năm 2015) và những nhà báo xuất sắc sẽ được mời sang đưa tin về COP21 tại Paris.

Sự kiện có sự ủng hộ của Ban Thư ký ASEAN, AFD, ASEF và Trung tâm châu Á, các đối tác châu Âu và các cơ quan của LHQ (UNEP, UNDP, UNESCO, UNESCAP). Các cơ quan nghiên cứu của Pháp (CNRS, IRD, CIRAD, Viện Pasteur) tham gia Hội đồng khoa học của Diễn đàn, điều này đảm bảo đặt các nhà nghiên cứu vào đúng những lĩnh vực chuyên môn của họ.

Để biết thêm thông tin, quí vị có thể tham khảo địa chỉ chính thức của diễn đàn : www.rfcc2015.ait.asia

Cập nhật ngày 18/06/2015

Trở về đầu trang