Expertise France đào tạo nhân viên Cục quản lý thị trường trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ [fr]

Nhân viên Cục quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương Việt Nam đã có dịp theo học một khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ, do Cơ quan Expertise France Asie tổ chức. Khóa đào tạo này đã bắt đầu vào đầu tháng giêng và sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2018.

Dự án này do Expertise France Asie đạt được trong khuôn khổ mời thầu do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Dự án nhằm đào tạo nhân lực chủ chốt của Cục quản lý thị trường trên toàn quốc, những người sẽ có nhiệm vụ truyền đạt lại cho các đồng nghiệp những kinh nghiệm đã lĩnh hội đươc sau khóa tập huấn, thông qua các lớp tập huấn nội bộ.

Dự án nhằm các mục tiêu khác nhau :
1. Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường tính hiệu quả của công tác đấu tranh chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng một môi trường thương mại trong lành và bình đẳng trong đó quyền của các doanh nghiệp được bảo vệ.
2. Cung cấp cho lực lượng chủ chốt những kiến thức cơ bản về luật pháp quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực vệ sở hữu trí tuệ.
3. Tăng cường năng lực về phân biệt hàng thật, hàng giả và quản lý tranh chấp.
4. Bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật điều tra và những biện pháp chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
5. Tăng cường năng lực thực thi kiến thức thu được vào công tác hàng ngày.
6. Khuyến khích doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Pháp, trong hợp tác công-tư, để cho phép các tác nhân quản lý thị trường Việt Nam bảo vệ tốt hơn quyền của các doanh nghiệp và sản phẩm của các doanh nghiệp đó trên thị trường Việt Nam. Nhận thức về thực tiễn và các biện pháp được các doanh nghiệp Pháp triển khai trong đấu tranh chống hàng giả.
7. Xây dựng một cơ sở dữ liệu về hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ để phục vụ cho việc thực thi công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

JPEG
Trong khuôn khổ dự án này, một chuyến công tác khảo sát tại Pháp đã được tổ chức từ ngày 5 đến 9 tháng 3 dành cho một phái đoàn gồm 18 thành viên của Bộ Công Thương, do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dẫn đầu.

Cập nhật ngày 26/03/2018

Trở về đầu trang