Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đóng cửa thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2017 [fr]

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đóng cửa và nghỉ Tết dương lịch vào thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2017. Đại sứ quán mở cửa tiếp công chúng kể từ thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017.

Cập nhật ngày 21/06/2017

Trở về đầu trang